top of page

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine nasıl katkı sağlıyoruz:

8- İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme:
 1. Genç meslektaşlarımızın ve çalışanlarımızın firma içinde teknik ve sosyal olarak eğitilmesine destek oluyoruz. Bu sayede yeteneklerinin gelişmesine katkı sağlıyoruz.

 2. Adil olmayan bir işe alım süreci yürütülmesini engelleyecek önlemler alıyoruz.

 3. Çalışanlarımıza girişimcilik kültürü aşılıyoruz.

9- Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı:

 1. Ürünlerimizi çevreye zarar vermemesi ve mimimum atık oluşturacak şekilde geliştiriyoruz.

 2. Yenilikçi çözüm ve tasarımlarla, sürdürülebilirliğe olumlu katkısı olabilecek önerileri ortaya çıkartıyoruz.

 3. Proje yönetim süreçlerimize bu konuda farkındalığa da ekledik.

12 - Sorumlu Üretim ve Tüketim:

 1. Mümkün olan yerlerde yeni hammadde kullanmak yerine, çıkma veya geri dönüşümlü malzemeler kullanılıyoruz.

 2. Atıklarımızı minimize etmek için sürekli iyileştirme çalışması yapıyoruz.

 3. Firmamızı imkanlarımız dahilinde dijitalleştirmeye ve olası atıkları bu şekilde de en az indirgemeye çalışıyoruz.

17 - Amaçlar için Ortaklıklar:

 1. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin başarıya ulaşması için, bu hedeflere yönelen firmalarla işbirlikleri yapıyoruz.

 2. Bu maddere değer veren firmalarla çalışmaya ve iş geliştirmeye özen gösteriyoruz.

+90 216 510 2812

 • LinkedIn
bottom of page